Algemene informatie

SPANT Advocaten B.V.
Beemdstraat 5
5653 MA Eindhoven
Postbus 7080
5605 JB Eindhoven

T +31 (0) 40 288 31 23
F +31 (0) 40 288 31 24
E info@spantlegal.com

Kamer van Koophandel 74432036
BTW-nummer 854364201B01

Stichting Beheer Derdengelden SPANT Advocaten
Beemdstraat 5

5653 MA Eindhoven
Postbus 7080
5605 JB Eindhoven

IBAN NL74 RABO 0191935921
BIC RABONL2U

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SPANT Advocaten is ondergebracht bij AIG Europe Limited (dekkingsgebied: Europa). Deze verzekering voldoet aan de eisen gesteld in de 'Verordening op de Advocatuur' van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsorganisatie
De bij SPANT Advocaten werkzame advocaten zijn beëdigd en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
T +31 (0) 70 335 35 35
E info@advocatenorde.nl

Advocaten zijn bij de uitoefening van hun beroep gebonden aan de Advocatenwet en aan verordeningen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regels kunnen geraadpleegd worden op www.advocatenorde.nl

Klachtenregeling
SPANT Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Overeenkomstig de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten, hanteert SPANT Advocaten een klachtenregeling. Indien u klachten heeft over de verrichte werkzaamheden, een declaratie of een specificatie van de verrichte werkzaamheden, dan kunt u deze schriftelijk, per post of per e-mail, indienen bij:

SPANT Advocaten B.V.
T.a.v. mr. J.P.F.W. van Eijck
Postbus 7080
5605 JB Eindhoven
E info@spantlegal.com

Wij zullen de ontvangst van een klacht zo spoedig mogelijk bevestigen en daarbij aangeven op welke wijze en binnen welke termijn uw klacht zal worden beantwoord.

Algemene voorwaarden
Op alle door SPANT Advocaten verrichte werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen vermeld op onze website maar worden u desgevraagd op eerste verzoek ook toegezonden.

Registratie rechtsgebiedenregister Nova
Op grond van de voor advocaten geldende regelgeving dienen advocaten de rechtsgebieden waarin zij zijn gespecialiseerd te vermelden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Advocaten zijn op grond van de voor hen geldende regelgeving gehouden tot openbaarmaking van die registratie. De registratie(s) kunnen hier worden geraadpleegd.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief