Bouwrecht

bouwrecht

De juridische dienstverlening van SPANT Advocaten richt zich onder meer op het opstellen en beoordelen van (geïntegreerde) bouwcontracten en algemene voorwaarden, het adviseren over veel voorkomende vraagstukken tijdens de uitvoering van een project (stagnaties, meer- en minderwerk, korting, boetes, kwaliteitsborging en garanties), alsmede het adviseren en procederen over opleveringsgeschillen en discussies over ontwerp- en/of uitvoeringsfouten.

SPANT Advocaten is vertrouwd met de gebruikelijke standaard voorwaarden, zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011, Stabu-Standaard, Standaard RAW bepalingen, maar ook internationale standaard contracten, zoals FIDIC contracten.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief