Installatietechniek

installatietechniek

Bij complexe bouwprojecten is installatietechniek niet weg te denken. Installatiewerkzaamheden vormen vaak een afzonderlijk onderdeel van een bouwproject. Veelal is daarbij sprake van een bouwkundig bestek en een installatiebestek. Die installatiebestekken roepen vaak vragen op, met name wanneer deze als richtlijnenbestek zijn geformuleerd. 

Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheden? Ook de afstemming tussen de bouwkundige werkzaamheden en de installatiewerkzaamheden kent vaak een eigen dynamiek. SPANT Advocaten kent die dynamiek en weet welke problemen zich in dergelijke gevallen kunnen voordoen.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief