Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan bepaalde op de website vermelde informatie na verloop van tijd niet meer actueel of onjuist zijn.
Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen en u kunt deze informatie niet als advies beschouwen. SPANT Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Gebruikmaking van informatie van deze website is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Op alle werkzaamheden van SPANT Advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn hier te bekijken.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief