Industrie

industrie

Een deel van onze cliënten is werkzaam in de industrie (waterzuiveringsinstallaties, windenergie, petrochemische industrie, elektriciteitscentrales en vuilverbrandingsinstallaties). Deze sector wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek, onder meer met betrekking tot de specifieke eisen die aan het uiteindelijke proces en het resultaat daarvan worden gesteld. 

Daarnaast speelt engineering in de industrie ook een grote rol. SPANT Advocaten is vanuit haar betrokkenheid bij meerdere projecten met deze specifieke problematiek bekend en in staat u adequaat te adviseren.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief