Procesrecht

procesrecht

De praktijk leert dat niet alle geschillen in der minne kunnen worden opgelost. Ook indien een procedure onvermijdelijk is, kunnen wij bogen op jarenlange ervaring in het voeren van procedures. Of het nu gaat om zaken zoals plaatsopnemingen, beslaglegging, kort gedingen of het voeren van bodemprocedures, wij kunnen u met raad en daad terzijde staan. 

Wij hebben niet alleen veel ervaring met procedures bij rechtbanken en gerechtshoven, maar treden ook veelvuldig op in arbitrages, onder meer bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut, NAI.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief