Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Veel van onze cliënten verrichten werkzaamheden op het vlak van utiliteitsbouw (scholen, parkeergarages, sportcentra, bedrijfsgebouwen en appartementencomplexen). Daarbij gaat het niet alleen om het bouwen zelf, maar ook om het verrichten van ontwerpwerkzaamheden en constructieve werkzaamheden c.q. berekeningen. 

SPANT Advocaten adviseert en procedeert namens haar cliënten over de in deze sector gebruikelijke contractvoorwaarden en veel voorkomende geschillen zoals de uitleg van bestekken, afrekening van het werk, stagnaties, verborgen gebreken, garanties en ontwerp- en uitvoeringsfouten.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief