Grond-, Weg en Waterbouw (GWW/Infra)

Grond-, Weg en Waterbouw (GWW/Infra)

SPANT Advocaten heeft veel ervaring met uitvoering van werken in de GWW-sector, zoals baggerwerken, kunstwerken waaronder bruggen en bergbezinkbassins, infrastructurele werken, kustverdedigingswerken en grondverzet. 

Deze ervaring maakt dat wij kennis hebben van de specifieke problematiek die bij werken in de GWW-sector kan spelen, zoals vraagstukken op het vlak van bodemgesteldheid, afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden en discussies over de uitleg van de RAW systematiek.

Aanmelden voor DE nieuwsbrief